Nowoczesne dmuchawy łopatkowe typu DL przeznaczone są do sprężania powietrza oraz innych gazów obojętnych. Szczególną zaletą dmuchaw DL jest wysoka sprawność oraz stabilna i cicha praca. Przygotowane zostały w czterech wersjach wydajnościowych 10, 16, 25, 40 m3/h.

Zastosowanie

Dmuchawy typu DL mogą być wykorzystane w instalacjach technologicznych wykorzystujących sprężone powietrze lub gaz do poziomu 1,0 bara. Mogą pracować w oczyszczalniach ścieków lub stacjach uzdatniania wody. Dmuchawy mogą pracować także w instalacjach podciśnieniowych, jako pompy próżniowe, wytwarzają podciśnienie równe 0,7 bara (0,3 bara abs.). Dmuchawy są do pracy ciągłej jak i przerywanej, mogą pracować w temperaturze otoczenia do 40C i zasysać gazy o maksymalnie średniej wilgotności.

Budowa i zasada działania

Dmuchawa posiada nowoczesną konstrukcję kompaktową Na czopie silnika elektrycznego zamocowany jest wirnik. W wirniku osadzone są łopatki ze specjalnego materiału. Całość zamknięta jest pokrywą czołową gdzie zamocowany jest filtr powietrza. Na górze korpusu dmuchawy zamocowany jest korek wlotu oraz wylotu powietrza, od czoła umieszczony jest zawór regulujący ciśnienie. Wirnik wraz z umieszczonymi w nim łopatkami umieszczony jest mimośrodowo w korpusie dmuchawy. Łopatki podczas ruchu wirowego są wypychane i dociskane do powierzchni korpusu zamykając komory tłoczne i ssące. Wirnik z łopatkami w fazie zasysania tworzy powiększone przestrzenie umożliwiając napływ powietrza do wnętrza dmuchawy. Po przejściu w fazę sprężania przestrzenie zmniejszają się wypychając sprężone powietrze poprzez króciec wylotowy dmuchawy. Wirnik obraca się z prędkością 1360 do 1450 obr./min. Łopatki podczas pracy zużywają się. Ich żywotność (w zależności od parametrów pracy) wynosi od 10 000 do 16 000 h pracy. Wymiana łopatek nie jest skomplikowaną czynnością i trwa ok. 0,5 kW. W trakcie normalnej eksploatacji wymianie podlega także filtr powietrza.

Zakres dostawy

Dmuchawy dostarczane są naszym Klientom z silnikami trójfazowymi (standard) lub jednofazowymi (opcja). Wyposażenie agregatu: silnik elektryczny, dmuchawa łopatkowa, filtr powietrza, zawór kontroli ciśnienia. Jako wyposażenie specjalne dostarczamy filtr, zawór zwrotny, szafę elektryczną zał./wył., szafę zasilająco sterowniczą (umożliwiającą dobową regulację pracy dmuchawy).

Sposób zamawiania

Dla jasnego zobrazowania parametrów pracy dmuchaw przedstawiliśmy je w tabelach, gdzie podaliśmy podstawowe informacje zawierające wydajność w zależności od wymaganego sprężu, pobór mocy, temperaturę powietrza wylotowego oraz poziom hałasu. Przy zamawianiu należy podać typ dmuchawy oraz typ silnika (trzy lub jedno fazowy).