Nasza oferta obejmuje podstawowe typy zaworów stosowane w instalacjach niskociśnieniowego sprężania powietrza:

 • Zawory zwrotne – zabezpieczające przed cofaniem sprężanego czynnika
 • Zawory rozruchowe – ułatwiające rozruch dmuchawy (odciążające)
 • Zawory przeciążeniowe – zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia (bezpieczeństwa)
 • Zawory elektromagnetyczne – zarządzające przepływami powietrza

Zawory zwrotne bezkołnierzowe

Zawór zwrotny bezkołnierzowy służy do zabezpieczania maszyn i urządzeń przed cofaniem się czynnika roboczego w instalacjach gazowych lub wodnych. Zawór zwrotny przystosowany jest do mocowania międzykołnierzowego na instalacjach gazowych, par i cieczy. Zawór przystosowany jest do zabudowy wg normy PN16. Uszczelnienia typu o-ring zapewniają szczelną pracę przy zakresie temperatur od -20°C do +110°C.

Najwyższe dopuszczalne cisnienie wynosi 16 bar.

Podstawowymi zaletami zaworu bezkołnierzowego są:

 • zwarta budowa
 • niskie opory przepływu
 • wymienne uszczelnienia
 • prosty montaż

W podstawowej wersji materiałowej zawór wykonany jest ze stali St3S ocynkowanej z uszczelnieniem NBR. W wykonaniu specjalnym dla czynników agresywnych zastosowano stal kwasoodporną 1H18N9.

Najwyższe dopuszczalne ciśnienie wynosi 16 bar.

Zawory zwrotne z przyłączem gwintowanym

Zawór zwrotny z przyłączem gwintowanym służy do zabezpieczania maszyn i urządzeń przed cofaniem się czynnika roboczego w instalacjach gazowych lub wodnych. Zawór zwrotny przystosowany jest do mocowania na instalacjach gazowych, par i cieczy za pomocą gwintów calowych.
W podstawowej wersji materiałowej zawór wykonany jest z mosiądzu.

W zamówieniu należy podać średnice nominalną, rodzaj czynnika roboczego jego temperaturę maksymalną oraz ciśnienie.

Zawór rozruchowy typu ZR

Zawór rozruchowy ZR służy do ułatwienia rozruchu dmuchaw z wirującymi tłokami, napędzanych silnikami elektrycznymi nie dopuszczając do szybkiego przyrostu ciśnienia na odcinku dmuchawa – rurociąg technologiczny. Proponowane rozwiązanie w wersji standardowej nie wymaga stosowania dodatkowych, skomplikowanych układów sterujących. W stanie postoju dmuchawy zawór jest otwarty. Jej uruchomienie spowoduje przepływ powietrza przez zawór do atmosfery (podczas początkowego okresu pracy zawór wytwarza minimalne ciśnienie na dmuchawie rzędu 200 mbar).

Powstałe ciśnienie powoduje wpływ powietrza poprzez dyszę do górnej części zaworu powodując jej wypełnienie i przesunięcie membrany w dół – zamykając w ten sposób otwory wylotu powietrza do atmosfery (po zamknięciu których powietrze skierowane jest do rurociągu technologicznego). Zawór zamyka się w momencie osiągnięcia przez dmuchawę pełnej wydajności. Czas zadziałania zaworu oraz wielkość minimalnego ciśnienia spiętrzania są wielkościami regulowanymi.

Zawory rozruchowe mogą być doposażone w regulator ciśnienia sterowany elektrycznie – przy takim wyposażeniu może on służyć jako zawór ciśnienia maksymalnego lub jako regulator ciśnienia w dowolnym układzie pneumatycznym.

Proponowane typy zaworów rozruchowych

 • ZR – zawór rozruchowy w wykonaniu standardowym
 • ZRR – zawór rozruchowy z funkcją regulowania ciśnienia
 • ZRM – zawór rozruchowy z funkcją zaworu maksymalnego ciśnienia

Zawór odciążający należy montować na odcinku pomiędzy króćcem tłocznym dmuchawy a zaworem zwrotnym odcinającym agregat dmuchawowy od rurociągu technologicznego. Podczas instalowania należy stosować uszczelkę zapewniającą całkowitą szczelność pomiędzy gniazdem zaworu a kołnierzem przyłączeniowym.

Zawory przeciążeniowe

Zawór przeciążeniowy (bezpieczeństwa) jest jednym z podstawowych i niezbędnych zaworów w instalacji sprężania powietrza. Jest stałym elementem wyposażenia agregatu dmuchawowego.

Zadaniem zaworu przeciążeniowego jest zabezpieczenie układu, przed nadmiernym wzrostem ciśnienia powyżej ustalonego w parametrach pracy dmuchawy.

W przypadku zablokowania przepływu, zawór przeciążeniowy po osiągnięciu przez układ progowego ciśnienia, otwiera się upuszczając nadmiar sprężonego powietrza do atmosfery i nie dopuszczając w ten sposób do przeciążenia i prawdopodobnego uszkodzenia urządzenia.

Przedstawiamy dwa typy zaworów przeciążeniowych

 • zawór RV pracujący w zakresie ciśnień 0-600mbar i maksymalnym przepływie czynnika do 7m3/min
 • zawór ZP pracujący w zakresie 0-1100mbar i maksymalnym przepływie czynnika w zależności od typowielkości: ZP5 do 5m3/min, ZP10 do 10m3/min, ZP30 do 30m3/min, ZP60 do 60m3/min

UWAGA: Praca agregatu przy otwartym zaworze przeciążeniowym jest pracą w stanie awarii.

Zawory elektromagnetyczne

Oferujemy Państwu zestaw zaworów elektromagnetycznych, które charakteryzują się dużą niezawodnością, trwałością wykonania oraz wysoką szczelnością przy niskich ciśnieniach przepływu. Przeznaczone są do zarzadzania przepływami powietrza lub wody.

Proponujemy zawory:

 • MP 167 – zawór elektromagnetyczny dwudrogowy – dwupołożeniowy 2/2
 • MP 116 – zawór elektromagnetyczny dwudrogowy – dwupołożeniowy 2/2
 • MP 160-1 – zawór elektromagnetyczny trójdrogowy – dwupołożeniowy 3/2
 • MP 04090 – zawór elektromagnetyczny trójdrogowy – dwupołożeniowy 3/2

Uzupełnieniem naszej oferty jest sterownik cyfrowy MP 2000 służący do zarządzania pracą przedstawionych zaworów.