Prace serwisowe

Wykonujemy profesjonalne przeglądy techniczne dmuchaw wszystkich typów i producentów oraz związane z nimi czynności eksploatacyjne, regulacyjne i naprawcze.

Posiadamy wiedzę i doświadczenie w zakresie obsługi dmuchaw i ich osprzętu na stanowiskach roboczych. Prace serwisowe wykonują osoby z długoletnim doświadczeniem i posiadające odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie prace serwisowe wykonujemy bezpośrednio na stanowiskach pracy dmuchaw co wydatnie wpływa na oszczędność czasu i pieniędzy użytkownika.

Wizyty ustalamy z kilkudniowym wyprzedzeniem, a w przypadku awarii zapewniamy reakcję serwisu w ciągu 24 godzin.
Koszty usługi przedstawiamy każdorazowo w ofercie przed wykonaniem przeglądu.

Prace dodatkowe wykonywane przez serwis:

 • wymiana oleju;
 • wymiana filtra powietrza;
 • wymiana pasów;
 • wymiana sprzęgła;
 • wymiana kół pasowych;
 • wymiana wibroizolatorów;
 • wymiana złączy elastycznych, zaworów zwrotnych;
 • regulacja zaworów przeciążeniowych;
 • montaże i demontaże dmuchaw i ich podzespołów;
 • uruchomienia i rozruchy agregatów dmuchawowych;
 • inwentaryzacje dmuchaw z oceną ich stanu technicznego;
 • szkolenia personelu z obsługi eksploatacji dmuchaw;
 • wszelkiego typu regulacje napędów;
 • wymiany uszczelnień czołowych;
 • zmiany parametrów pracujących dmuchaw (zmiany prędkości obrotowych – wydajność, nastaw zaworów przeciążeniowych – ciśnienie, silników, stopni sprężających);
 • likwidacja nadmiernego hałasu i rezonansu akustycznego (poprzez zastosowanie odpowiednich tłumików i obudów dźwiękochłonnych).

Zakres podstawowego przeglądu serwisowego obejmuje:

 • sprawdzenie stanu ogólnego pracującego urządzenia;
 • sprawdzenie stanu filtra powietrza;
 • sprawdzenie poziomu i stanu oleju;
 • sprawdzenie poprawności ustawienia zaworów;
 • sprawdzenie poprawności pracy manometru;
 • sprawdzenie stanu przekładni pasowej;
 • ocenę stanu łożysk dmuchawy;
 • pomiar drgań;
 • pomiar luzów w komorze sprężania;
 • sprawdzenie szczelności podzespołów mechanicznych i instalacji powietrznej.

W przypadku awarii, realizujemy wymiany stopni sprężających w agregatach wszystkich producentów. Wymiana odbywa się z pełną adaptacją, doborem odpowiedniego przełożenia i mocy.

Proponujemy uczestnictwo W SYSTEMIE SERWISOWANIA DMUCHAW FP-AIRTECH.

Po uzgodnieniu i podpisaniu umowy serwisowej obejmujemy opieką użytkowane przez Państwa urządzenia.

Nasza oferta, obejmuje wszystkie części eksploatacyjne: oleje, włókniny filtracyjne, filtry powietrza, pasy klinowe, łopatki, membrany itp. oraz części zamienne: zawory zwrotne, zawory przeciążeniowe, zawory odciążające, zawory odcinające, koła pasowe, sprzęgła, manometry, wskaźniki zanieczyszczenia filtra, tłumiki itp.

Dysponujemy ograniczającymi koszty eksploatacji, zamiennikami filtrów powietrza wszystkich producentów dmuchaw.

KATALOGI