Wszelkiego typu dmuchawy i urządzenia mechaniczne do sprężania powietrza stanowią znaczące źródło emisji hałasu pochodzenia mechanicznego i aerodynamicznego. Najprostszym i jednocześnie najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia środowiska przed jego emisją jest zastosowanie obudowy dźwiękochłonno-izolacyjnej.

Typoszereg prezentowanych przez nas obudów przystosowany jest do istniejącego w naszej ofercie typoszeregu dmuchaw typu roots’a, jednak prosta panelowa konstrukcja umożliwia zabudowanie dowolnego urządzenia emitującego hałas jak wentylatory, pompy, sprężarki, silniki itp.

Wymiary osłony, wszelkie otwory technologiczne, poziom wytłumienia, wentylacja jak i wymagania specjalne dopasowujemy do wygłuszanego urządzenia. W wykonaniu standardowym gwarantowana skuteczność akustyczna obudowy wynosi 16 dB w wykonaniach specjalnych istnieje możliwość uzyskania większych wartości wytłumienia. Każda osłona wyposażona jest w niezależną wentylację.